Tyto stránky Vás seznámí :
  • s problematikou měření a vyúčtování teplé vody
  • s dopady novely zákona č. 458/2000 Sb

 

Dopady novely zákona č. 458/2000 Sb

JAK PŘEDEJÍT ZVYŠOVÁNÍ CEN

Vážený odběrateli,

rádi bychom Vás informovali o dopadech změny Energetického zákona ( Zákon č. 458/2000 Sb., paragraf 78, odst. 6 ), který doplňuje dosavadní způsob měření teplé vody na vstupu do objektu.

Tímto materiálem bychom Vám chtěli poradit, jak ušetřit na dodávkách tepla a předejít tak zvyšování nákladů v důsledku této legislativní změny.

 

Měření teplé vody v současnosti

Měření teplé vody po novele

Novelizací Energetického zákona, který určuje základní pravidla pro dodávku a měření tepla a teplé vody, bylo ustanovení § 78 odst. 6) upraveno, a nově zní:

6) Při dodávce teplé vody společně přepravované pro více odběrných míst zajistí držitel licence do 1. září 2011 v každém odběrném místě dodávky měření dodaného množství teplé vody pro účely poměrného rozdělení nákladů na tepelnou energii, na její přípravu a rozvod na jednotlivá odběrná místa podle § 76 odst. 3 písm. e

Dojde-li k dohodě o způsobu rozdělení nákladů na jednotlivá odběrná místa mezi všemi odběrateli připojenými na předávací stanici a dodavatelem, povinnost tohoto měření nevzniká.

Výhody při zachování stávajícího stavu

Nevýhody v případě osazení měřícího zařízení


Další informace také naleznete :