Obr: m_r1_c3.jpg

Odečty  

Vstup do zákaznické zóny

 

 

Odečty indikátorů tepla nebo bytových vodoměrů se obvykle konají na konci zúčtovacího období. Zúčtovacím obdobím se rozumí kalendářní rok. Uživatelé bytů jsou o řádném termínu odečtů informováni v předstihu formou letáku vylepeném ve společných prostorách domu a lístku vhozeného do poštovní schránky každého uživatele.

Odečty provádějí školení pracovníci. Jejich čas je vymezen pouze k odečtům. Z důvodu dodržení časových harmonogramů nemohou zodpovídat Vaše případné dotazy. Od toho jsme tady my! Na telefonních číslech +420377499220 Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo poradíme s případnými problémy.


Co se děje při odečtech?


„Odečítači“ u Vás zazvoní nebo zaklepou na dveře. V případě, že máte pochybnosti, musí se Vám prokázat průkazkou odečítače spolu s občanským průkazem. Poté je můžete vpustit do svého bytu.
Připravte se na odečty v předstihu, aby nedocházelo ke zdržení. Nechceme Vás okrádat o Váš čas a soukromí, proto umožněte bezproblémový přístup k otopným tělesům a vodoměrům.

Optronic

Odečítač rozlomí plombu, která brání manipulaci s indikátorem. Odečte a zapíše do odečtového formuláře naměřené hodnoty. Odečtenou kapiláru zabezpečí proti dalšímu odparu a vloží v přístroji do kontrolní pozice. Toto opatření je z důvodu případné reklamace, popř. k porovnávání spotřeby tepla. Na nové zúčtovací období se vloží nová plná kapilára a přístroj se plombou připevní zpět na radiátor.
Popis Optronicu a odečtového formuláře
Obr. Popis Optronic a odečtového formuláře

Telmetric_Pro

Telmetric PRO/PLUS

Při prvním odečtu po montáži je nutné přístroj naprogramovat podle pasportů otopného tělesa, který zaznamenal pracovník provádějící montáž. Odečítač pomocí speciálního počítače a čárových kódů zanese do paměti indikátoru typ,velikost a výkon otopného tělesa a také datum konce zúčtovacího období.Přístroj automaticky přepočítá naměřené hodnoty podle zadaných parametrů. Po té se provede odečet spotřeby.

SIEMECA Walk-By

SIEMECA Walk-By WHE 46

Typ WHE 46..

Údaje na displeji se neustále střídají v tomto pořadí:


1 – Aktuální spotřeba
2 – Test displeje (blikající)
3 – Datum odečtu
4 – Spotřeba ke dni odečtu


Přístroje vysílají po určitý čas v rychlých intervalech údaje o spotřebě.
Pracovník provádějící odečet projde pouze společné prostory v objektu nebo menší objekt dokonce jen obejde s mobilní odečtovou sadou, která se skládá ze sběrače dat a PDA s příslušným softwarem.
Data z přístrojů nainstalovaných v systému Simeca WalkBy přijímá sběrač dat a pracovník opustí objekt teprve tehdy,když jsou načteny a zobrazeny všechny přístroje dotyčného systému.

SIEMECA Walk-By WHE 5

Typ WHE 5..

Údaje na displeji se neustále střídají v tomto pořadí:

1- Aktuální spotřeba
5- Test displeje (vše zobrazeno)
6- Test displeje (nic nezobrazeno)
7- Odečtový den
8- Hodnota spotřeby v den odečtu
9- Kontrolní součet
10- Typ indikátoru (Fb – 4.2)

Vodoměr

Vodoměry

Odečítač pouze zaznamená výrobní číslo vodoměru a jeho stav. Poté stvrdíte svým podpisem správnost odečtených a zapsaných údajů. Odečítač Vám předá kopii Vámi podepsaného odečtového formuláře. Celý proces je otázkou 2-3 minut v závislosti na počtu odečítaných přístrojů.
Co se stane, když neumožním odečet?


Po prvním řádném termínu následuje druhý náhradní termín odečtu. V případě, že ani na druhou výzvu nebudou odečty provedeny, můžete kontaktovat oddělení rozúčtování a domluvit si individální termín, nebo využít samoodečtový formulář. Pokud odečy provedeny nebudou, budeme nuceni vůči Vám při výpočtu nákladů na vytápění, nebo vody uplatnit sankci dle platné vyhlášky.

 O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Správa nemovitostí |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Výroba tepla |  Služby pro Vás |  Zákaznická zóna |  Mapa stránek |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 20.12.2018