Obr: m_r1_c8.jpg

Energetické audity  

Vstup do zákaznické zóny

 

 


Energetické audity, poradenství


Nabízíme:

Vypracování energetických auditů budov a energetických zařízení

 Energetické audity budov a zařízení v České republice vymezuje vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, která také určuje, na koho se tato povinnost přesně vztahuje a co je obsahem auditu. S ohledem na daný obsah, je energetický audit důležitý dokument pro plánované snižování energetické náročnosti a to i pro ty, kteří nemají povinnost zajistit jeho zpracování ze zákona. Po provedeném posouzení skutečného stavu tepelně technických parametrů budov, energetického hospodářství a chování uživatelů navrhneme energeticky úsporná opatření týkající se stavebního řešení objektu, jeho technických zařízení, využití obnovitelných zdrojů energie a chování uživatele.


Vypracování energetických posudků

  • Energetické posudky pro program PANEL PLUS
  • Energetické posudky pro program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
  • Energetické posudky pro program SFŽP
  • Další Energetické posudky pro zadavatelem předem stanovené parametry

Pozn.: Energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení. Energetické posudky jsou zpracovávány podle zákona č. 406/2000 Sb., obsah energetického posudku je stanoven vyhláškou č. 480/2012 o energetickém auditu a energetickém posudku


Vypracování průkazů energetické náročnosti budov podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Splnění povinnosti na energetickou náročnost budov je za určitých podmínek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií dokládáno pro novostavby a změny dokončených staveb průkazem energetické náročnosti budov.

Ve spolupráci s projektanty jednotlivých profesí doporučíme i vhodné úpravy technického řešení pro dosažení nižší energetické náročnosti. 


Vypracování energetických štítků obálky budovy podle ČSN 73 0540-2

 Energetický štítek obálky budovy je grafickým vyjádřením kvality obvodového pláště vytápěné budovy s ohledem na prostup tepla /podlah, stěn, výplní otvorů tj.oken a dveří, střechy/, který má bezprostřední vliv na množství spotřebované energie na vytápění. Energetický štítek je obdobou energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů.

Při vlastním zpracování navrhneme i případné úpravy tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a výplní otvorů tak, aby byly splněny požadavky podle ČSN.

Obvykle vypracováváno současně s průkazem energetické náročnosti budovy. 

 


Vypracování dalších „energetických“ dokumentů

Zpracování dalších různých hodnocení energetických vstupů a výstupů (bilancí), ekonomických propočtů pro hodnocení budov a energetických zařízení.

 


Provedení Kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie

Provádíme kontrolu kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie v souladu s platnými předpisy. Při kontrole současně provádíme i měření účinnosti kotlů ověřeným analyzátorem spalin. Pozn.: Kontrole podléhají provozované kotle se jmenovitým výkonem nad 20kW a příslušné rozvody tepelné energie. Povinnost zajistit pravidelnou kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie vyplývá ze zákona. Četnost provádění kontrol je stanovena vyhláškou č. 193/2013 Sb.


Kontakt:
Ing. Martin Jandoš,
Energetický specialista č. oprávnění 139
Mobil: 603 225 895

e-mail: martin.jandos@plzenskesluzby.czReference:
 O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Správa nemovitostí |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Výroba tepla |  Služby pro Vás |  Zákaznická zóna |  Mapa stránek |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 20.12.2018