Obr: m_r1_c8.jpg

Provozování tepelných zařízení  

Vstup do zákaznické zóny

 

 


Předmětem této činnosti je zajištění provozu svěřeného tepelného zařízení a technického dozoru, tj. zajištění provozu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými, bezpečnostními, hygienickými, požárními a jinými souvisejícími normami a dokumenty.


Tepelné zdroje provozujeme s ohledem na bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz. Naše společnost staví na dlouhodobých zkušenostech svých zaměstnanců, kteří pracují v oboru desítky let. Naši pracovníci mají náležitou odbornou způsobilost pro tuto činnost a zajišťují dodržování veškerých provozních, bezpečnostních a protipožárních předpisů souvisejících s provozem zařízení. Disponujeme kvalitním technických zázemím, zejména vlastními SW produkty, které efektivně zajišťují vlastní provozování.


Počet provozovaných zdrojů 2002 - 2015Společnost zajišťuje běžnou údržbu svěřeného zařízení, obstarávání provádění oprav zařízení (včetně havarijních) a kontrolování jejich provedení v souladu s platnými předpisy, evidování a doplňování dokumentace nutné pro provoz výměníkových stanic a plynových kotelen v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými, bezpečnostními, hygienickými, požárními a jinými souvisejícími normami a dokumenty.


Součástí poskytovaných plnění souvisejících s provozováním tepelných zařízení je i zajišťování revizí na svěřených technologiích. Společnost zajišťuje revize provozovaných tepelných technologií sekundární části systému centrálního zásobování teplem v celkové objemu převyšujícím 1.5 mil. Kč. Jedná se o zajištění následujících revizí: elektro, hromosvodů, tlakových nádob, prohlídka hořáků, komínů, detekce plynu, hasících přístrojů, odborné prohlídky, deratizace.


Cílem útvaru tepelných zařízení je neustále rozvíjet svojí činnost provozování tepelných zdrojů v rámci města Plzně i mimo něj a to jak pro Plzeňskou teplárenskou, a.s., tak i pro ostatní subjekty např. formou příkazních nebo nájemních smluv.

„Společnost je připravena řešit rekonstrukce a modernizace tepelných zařízení svých klientů s využitím vlastních finančních prostředků s cílem zajistit vyšší efektivitu, stabilní dodávky tepla a bezpečný provoz.“


Provozování výměníkových stanic a plynových kotelen.


Starý Plzenec – provozování plynových kotelen


Společnost Plzeňské služby s.r.o. úspěšně vysoutěžila výběrové řízení na odkoupení plynových kotelen ve Starém Plzenci s instalovaným výkonem téměř 2 MWt . Tuto soutěž vyhlásilo město Starý Plzenec začátkem roku 2013 . S odběrateli tepla byly uzavřeny smlouvy na dodávku tepelné energie, celkem se jedná o dodávku tepla ve výši cca 4.500 GJ ročně.
PK Jiráskova 810
PK Hálkova 861
PK Hálkova 969
Provozování předmětných plynových kotelen bylo zahájeno s účinností od 1. července 2013.

Od 1.11.2013 provozuje naše společnost další tři plynové kotelny v lokalitě Starý Plzenec a Sedlec na základě nájemní smlouvy.
PK Sedlec
OPZ Havlíčkova 194
OPZ Svatopluka Čecha 1143

PK Jiráskova 810

PK Jiráskova 810


Provozování výměníkových stanic

Předmětem této činnosti je zajištění provozu svěřeného tepelného zařízení a technického dozoru, tj. zajištění provozu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými, bezpečnostními, hygienickými, požárními a jinými souvisejícími normami a dokumenty.VS VS


Další související činnosti


Podílíme se na zajištění odstraňování havárií a na rekonstrukcích rozvodů ÚT a TV.


Havárie  
odstraňování havárií odstraňování havárií
odstraňování havárií odstraňování havárií


Rekonstrukce  
rekontstrukce rekontstrukce


Reference:

Další informace o vytápění:

Informace o službách :
 O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Správa nemovitostí |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Výroba tepla |  Služby pro Vás |  Zákaznická zóna |  Mapa stránek |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 20.12.2018