Obr: m_r1_c4.jpg

Bonusy  

Vstup do zákaznické zóny

 

 


On-line přistup k vybraným datům SVJ


Zástupci výborů společenství vlastníků v naší správě mají možnost bezplatně využívat nástroj Web Building manager. Jedná se o internetovou aplikaci, která jim umožňuje rychlý, komfortní a bezpečný přístup přes zabezpečené webové rozhraní ke svým datům - sestavám připravených námi používaným informačním systémem Building manager (včetně tisků):  • Finanční zpráva
  • Přehled vlastníků
  • Saldo vlastníků
  • Kniha FP a úhrad
  • Vyúčtování vlastníků
  • Příjmy/ Výdaje
  • Náklady/ Výnosy
  • Přehledy zůstatků na BÚ


Chcete-li tuto možnost využívat kontaktujte nás na tel. 734 435 913, 377 499 411, nebo nám napište prostřednictvím formuláře pro dotazy:

NON STOP havarijní dispečink ZDARMA


Zdarma zajišťujeme pro naše klienty havarijní dispečink. Pracovníci havarijního dispečinku přijímají požadavky na havarijní zásahy 24 hodin denně zejména mimo naši pracovní dobu, ve dnech pracovního klidu a volna a o svátcích. Po nahlášení havarijního stavu zajistí zamezení vzniku dalších škod, případně nouzový provoz potřebných rozvodů (studené vody, rozvodů tepla a podob.). Výjezd havarijní služby je garantován nejpozději do 2 hodin od nahlášení závady.kontaktujte nás na
BEZPLATNÉ LINCE
800 505 505


Výhodné pojištění Vašeho domu


Přezkoumání pojištění vašeho domu – nabídka výhodnějšího pojištění. Naše společnost má uzavřenu rámcovou smlouvu s ČSOB pojišťovnou a.s. SVJ v naší správě exkluzivně nabízíme možnost přezkoumání stávající pojistné smlouvy, tzn. zejména pojistné částky, na kterou je dům SVJ pojištěn (v případě podpojištění nemovitosti pojišťovny významně krátí pojistné plnění!!) a celkový rozsah pojištění rizik renomovanými pojišťovacími makléři. V případě sjednání nového pojištění Vašeho domu lze do nově uzavírané pojistné smlouvy zahrnout komplexnější pojištění (tzn. i ta rizika, která Vaše současná pojistná smlouva nekryje, jako např. pojištění profesní odpovědnosti členů výboru).

Poradenství zdarma


Výběr vhodných dodavatelů, konzultace k výběrovým řízením, v případě potřeby financování investičních akcí. Pomůžeme při výběru bankovního ústavu. Můžeme zprostředkovat nadstandardní podmínky u dvou renomovaných bankovních domů.

Docházka referenta / technika do nemovitosti


Dle potřeby zajistíme službu docházky referenta/technika přímo do nemovitosti pro přímé jednání v objektu s výborem SVJ.

Formulář pro dotazy


Kontaktujte nás na tel. 734 435 913, 377 499 411, nebo nám napište prostřednictvím formuláře:
 O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Správa nemovitostí |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Výroba tepla |  Služby pro Vás |  Zákaznická zóna |  Mapa stránek |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 20.12.2018