Obr: m_r1_c4.jpg

Informace pro SVJ  

Vstup do zákaznické zóny

 

 Aktuality

Změny právních předpisů

Rozpočet SVJ, tvorba a jednotlivé položky

Změna stanov SVJ ..Informace, poradna

Insolvence, exekuce - nabídka sledování rejstříků s 10% slevou

Rozúčtování nákladů tepla a teplé vody dle nové vyhlášky

Fond oprav, společné části

Termíny shromáždění ..

Působnost a povinnosti výboru společenství..Máte zájem o tuto nabídku? Kontaktujte nás na tel. 734 435 913, 377 499 411 , nebo nám napište prostřednictvím formuláře pro dotazy ..


Formulář pro dotazy


Kontaktujte nás na tel. 734 435 913, 377 499 411, nebo nám napište prostřednictvím formuláře:Změna stanov SVJ


Společenství vlastníků mají povinnost do tří let ode dne nabytí účinnosti občanského zákoníku (tzn. do 1. 1. 2017) přizpůsobit své stanovy novému občanskému zákoníku. Jestliže jste nestihli stanovy změnit, je potřeba na nejbližším shromáždění změnu stanov odsouhlasit.

Náležitosti stanov jsou obecně stanoveny speciálně pro společenství vlastníků v § 1200 občanského zákoníku, odstavec 2, písm. a) až g). Pro domy v naší správě nabízíme nové znění stanov v souladu a Novým občanským zákoníkem zpracované právní kanceláří. Společenství vlastníků má povinnost po každé změně zakládat platná úplná znění do sbírky listin příslušného rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Jestliže budete měnit nebo obnovovat výbor, prodlužovat funkční období členů výboru, pomůžeme Vám i s touto povinností a obě změny můžete podat najednou.

Při schvalování změn stanov SVJ, která vznikla před 1. 1. 2014, není potřeba účast notáře, protože jednak se ani podle zákona o vlastnictví bytů nevyžadovalo při změně stanov SVJ účast notáře, jednak ani NOZ, včetně jeho přechodných ustanovení pro tato SVJ takovou povinnost nestanoví. Tuto skutečnost potvrdil i judikát Vrchního soudu v Praze, který byl publikován v časopisu Soudní rozhledy 10/2015. Konkrétně se jedná o Usnesení spis. zn.: 7 Cmo 79/2015 ze dne 28. 7. 2015. Pokud je však ve stanovách SVJ uvedeno, že se změny stanov schvalují za účasti notáře, pak je potřeba tento fakt respektovat.

Fond oprav, společné části


Prostředky z fondu oprav lze v zásadě použít na „cokoliv“, co si odhlasuje shromáždění. Slovo „cokoliv“ je nicméně brát s velkou rezervou, neboť je třeba zdůraznit funkci fondu oprav, tj. tvorba finančních prostředků na opravy domu, rekonstrukce, modernizace apod. Používání k jiným účelům (existují SVJ, která fond oprav používají jako „kasičku“, ze které se berou finanční prostředky na ledacos, i na to, co s opravami a provozem domu nesouvisí) tak není žádoucí a pokud by tak výbor činil bez souhlasu shromáždění, vystavuje se odpovědnostním rizikům z toho vyplývajícím.

Okna, resp. jakékoliv výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce domu, jsou společnou částí domu. Stanoví tak ustanovení § 1160 odst. 2 občanského zákoníku ve spojení s ustanovením § 5 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Prohlášení vlastníka na tom nemůže ničeho změnit. Naopak v prohlášeních vlastníka bývají často právní mýty (typicky, že k vlastnictví jednotky patří vnitřní strana dveří a vnitřní strana oken), nebývají úplná; prohlášení vlastníka tedy nemá prioritu před zákonem.

Společnými částmi domu jsou i rozvody plynu a vody až k uzávěru pro byt (§ 6 písm. c) nařízení vlády č. 366/2013 Sb.).


 O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Správa nemovitostí |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Výroba tepla |  Služby pro Vás |  Zákaznická zóna |  Mapa stránek |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 20.12.2018