Obr: m_r1_c4.jpg

Kompletní správa
standardní formou  

Vstup do zákaznické zóny

 

 
Oblast ekonomicko – správníZpracujeme kompletní účetnictví s veškerým výkaznictvím vůči dotčeným institucím. Zajišťujeme trvalý přehled o hospodaření, výdajích a pohledávkách.

 • vedení evidence vlastníků bytů a nebytových prostorů
 • zajištění uzavření mandátní smlouvy SIPO s Českou poštou, s.p.
 • stanovení výše záloh (měsíční předpis), evidence plateb
 • oddělené účtování nákladů v souvislosti s poskytnutým úvěrem
 • součinnost při řešení dlužných plateb (vedení přehledu neplatičů, zasílání upomínek, příprava podkladů pro žaloby, součinnost v průběhu soudních řízení)
 • roční vyúčtování zaplacených záloh na služby včetně vypořádání přeplatků a nedoplatků vlastníků
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur
 • zodpovědnost za úhradu splatných dodavatelských závazků (pokud platby autorizuje správce a na účtu je potřebná likvidita)
 • vedení podvojného účetnictví
 • vedení mzdové agendy SVJ
 • zastupování zájmů SVJ týkajících se spravované nemovitosti v případech sporů
 • vypracování daňového přiznání daně z příjmů pro SVJ (pokud z účetnictví vyplývá, že SVJ má povinnost DP podat)
 • zajištění právního zastupování
 • součinnost v případech pojistných událostí
 • vyřizování stížností, oznámení a podnětů
 • zajištění on – line přístupu k vybraným datům SVJ, elektronický styk s bankouOblast provozně – technickáZajistíme komplexní servis - údržba, opravy, evidence a pomůžeme při rekonstrukci domu.

 • zajištění dodávek služeb a médií spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů
 • zajištění smlouvy na odečty měřidel, rozúčtování tepla, teplé a studené vody na jednotlivé vlastníky
 • zajištění montáže indikátorů ÚT, zajištění výměny vodoměrů, elektroměrů
 • zajištění servisu plynových kotelen a výměníkových stanic
 • poskytnutí NON STOP havarijního dispečinku zdarma
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostorů domů
 • zajištění údržby zelených ploch
 • zajištění svozu komunálního odpadu
 • vedení technické evidence domů, bytů, nebytových prostorů, pozemků
 • hodnocení stavu nemovitosti, kontrola společných prostorů a částí domů, formulace koncepce údržby, oprav, příp. investic, zajištění plánů oprav včetně odborného odhadu nákladů
 • zajištění odborných technických prohlídek, odborných posouzení a znaleckých posudků
 • zajištění revizí technických zařízení a protipožárního zabezpečení domu
 • zajištění běžné údržby, oprav stavebních částí budov a technologických zařízení
 • zajištění výběrového řízení na dodávku konkrétní služby
 • poskytnutí bezplatného poradenství v oblastech vyúčtování a úspor energií, zprostředkování energetických auditů
 • poskytnutí bezplatného poradenství při zajištění finančních zdrojů pro údržbu a rekonstrukci domu
 • zajištění poradenství v oblastech EU, zelená úsporám a dotační tituly na bydlení
 • zajištění pojistných smluv
 • příprava dokumentů, administrativní zajištění a organizace schůzí SVJ
 • zajištění notářských služeb při založení nového společenství, změně Stanov nebo výboru SVJ
 • příprava dokumentů pro změny a administrativní zajištění změn zápisu v Obchodním rejstříku
 • zúčastňovat se schůzí výboru, na kterých bude účast správce požadována
 • dle potřeby zajistíme službu docházky referenta přímo do nemovitosti pro přímé jednání v objektu s výborem SVJ
 O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Správa nemovitostí |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Výroba tepla |  Služby pro Vás |  Zákaznická zóna |  Mapa stránek |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 20.12.2018