Obr: m_r1_c4.jpg

Základní služby  

Vstup do zákaznické zóny

 

 
Možnost správy i na dálkuPodstatnou část komunikace mohou řešit výbor SVJ a vlastník bytu „na dálku“ přes internet

 • vedení evidence vlastníků bytů a nebytových prostorů;
 • stanovení výše záloh (měsíční předpis), výběr a evidence plateb
 • součinnost při řešení dlužných plateb (vedení přehledu neplatičů, zasílání upomínek, příprava podkladů pro žaloby, součinnost v průběhu soudních řízení)
 • roční vyúčtování zaplacených záloh na služby včetně vypořádání přeplatků a nedoplatků vlastníků
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur
 • zodpovědnost za úhradu splatných dodavatelských závazků (pokud platby autorizuje správce a účet vykazuje dostatečnou likviditu)
 • vedení podvojného účetnictví
 • v případech sporů zastupování zájmů správce týkajících se nemovitostí spravovaných dle této smlouvy (příprava podkladů pro jednání, spoluúčast na jednáních, součinnost v průběhu soudních řízení)
 • vyřizování stížností, oznámení a podnětů souvisejících s činností správce
 • konzultace v rámci ekonomických agend
 • zajištění on-line přístupu k vybraným datům příkazce, elektronický styk s bankou O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Správa nemovitostí |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Výroba tepla |  Služby pro Vás |  Zákaznická zóna |  Mapa stránek |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 20.12.2018