Obr: m_r1_c4.jpg

Správa nemovitostí  

Vstup do zákaznické zóny

 

 
Vždy o něco lépe ..Nabízíme komplexní služby v oboru správy nemovitostí, zastupování vlastníků a ochranu jejich zájmů. V rozsahu daném Příkazní smlouvou přebíráme závazky a povinnosti vlastníků nemovitostí vyplývající z platné legislativy.Správa bytůsídlí V Malé Doubravce 30. Pobočka je velice dobře dostupná pravidelnými linkami MHD: č. 13, 16, 28, 29 a 30. V její blízkosti je místo i pro bezproblémové parkování vozidel. V současné době spravujeme více než 5 500 bytů pro téměř 170 společenství vlastníků.


Jako jediní na plzeňském i mimoplzeňském trhu zajišťujeme komplexní služby spojené se správou nemovitostí vlastními zaměstnanci.


Kromě správy budov zajišťujeme dodávku měřidel, rozúčtování tepla a vody, provozování a údržbu tepelných zařízení (výměníkových stanic a plynových kotelen), úklid, poradenství a audity v oblasti energetiky.

Domy, které spravujeme, mají jednoho partnera, který přebírá odpovědnost za všechny služby v objektu. Naším cílem je poskytnout odbornou a pružnou službu, založenou na týmové spolupráci několika profesí.

Máme atraktivní ceny, bezplatné poradenství a jsme členy a držiteli certifikátu ARTAV - Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu. Naše účetní postupy jsou Auditované dle metodiky účetních postupů a jsme držiteli i Systému managementu kvality ISO 9001:2009

Důraz klademe na průhledné hospodaření jednotlivých subjektů a individuální přístup ke klientovi, rychlé a korektní jednání.Sami si můžete zvolit možnost správy nemovitosti v rozsahu a režimu, která je pro Vás nejvýhodnější.

 • Základní správa (možnost správy i na dálku) - zasílání dat, požadavků a dokladů oběma smluvními stranami přes internet a poštou. Potřeba osobních jednání v rámci rutinní správy je minimální.
 • Kompletní správa standardní formou – možnost osobní jednání, vyřizování požadavků klientů na naší pobočce, ale samozřejmě i zasílání dat, požadavků a dokladů oběma smluvními stranami přes internet a poštou.


Vzhledem k stále většímu časovému vytížení a požadavkům na výbor, rozšiřujeme možnosti elektronické komunikace.


Oboustranná spokojenost, tj. vzájemně výhodná spolupráce, rychlé a korektní jednání podpořené rychlou a pružnou komunikací je a bude naším cílem.
Velký důraz klademe na individuální přístup ke klientovi.

Naše služby mohou využívat:
 • společenství vlastníků jednotek
 • majitelé domu
 • jednotliví vlastníci
 • bytová družstva v přeměně na SVJ
 • obce, školy a školky
 • administrativní a komerční objekty
 • developerské firmy


On-line přistup k vybraným datům SVJ


Zástupci výborů společenství vlastníků v naší správě mají možnost bezplatně využívat nástroj Web Building manager. Jedná se o internetovou aplikaci, která jim umožňuje rychlý, komfortní a bezpečný přístup přes zabezpečené webové rozhraní ke svým datům - sestavám připravených námi používaným informačním systémem Building manager (včetně tisků): • Finanční zpráva
 • Přehled vlastníků
 • Saldo vlastníků
 • Kniha FP a úhrad
 • Vyúčtování vlastníků
 • Příjmy/ Výdaje
 • Náklady/ Výnosy
 • Přehledy zůstatků na BÚ


Chcete-li tuto možnost využívat kontaktujte nás na tel. 734 435 913, 377 499 411, nebo nám napište prostřednictvím formuláře pro dotazy:

NON STOP havarijní dispečink ZDARMA


Zdarma zajišťujeme pro naše klienty havarijní dispečink. Pracovníci havarijního dispečinku přijímají požadavky na havarijní zásahy 24 hodin denně zejména mimo naši pracovní dobu, ve dnech pracovního klidu a volna a o svátcích. Po nahlášení havarijního stavu zajistí zamezení vzniku dalších škod, případně nouzový provoz potřebných rozvodů (studené vody, rozvodů tepla a podob.). Výjezd havarijní služby je garantován nejpozději do 2 hodin od nahlášení závady.kontaktujte nás na
BEZPLATNÉ LINCE
800 505 505


Výhodné pojištění Vašeho domu


Přezkoumání pojištění vašeho domu – nabídka výhodnějšího pojištění. Naše společnost má uzavřenu rámcovou smlouvu s ČSOB pojišťovnou a.s. SVJ v naší správě exkluzivně nabízíme možnost přezkoumání stávající pojistné smlouvy, tzn. zejména pojistné částky, na kterou je dům SVJ pojištěn (v případě podpojištění nemovitosti pojišťovny významně krátí pojistné plnění!!) a celkový rozsah pojištění rizik renomovanými pojišťovacími makléři. V případě sjednání nového pojištění Vašeho domu lze do nově uzavírané pojistné smlouvy zahrnout komplexnější pojištění (tzn. i ta rizika, která Vaše současná pojistná smlouva nekryje, jako např. pojištění profesní odpovědnosti členů výboru).

Poradenství zdarma


Výběr vhodných dodavatelů, konzultace k výběrovým řízením, v případě potřeby financování investičních akcí. Pomůžeme při výběru bankovního ústavu. Můžeme zprostředkovat nadstandardní podmínky u dvou renomovaných bankovních domů.

Docházka referenta/technika do nemovitosti


Dle potřeby zajistíme službu docházky referenta/technika přímo do nemovitosti pro přímé jednání v objektu s výborem SVJ.

Potřebujete správce nemovitosti? Uvažujete o změně správce?


Sjednejte si s námi telefonicky nebo emailem osobní schůzku buď přímo v sídle naší společnosti, nebo za Vámi přijedeme.


Probereme podrobně podmínky, možnosti spolupráce a zodpovíme případné otázky. Společně vytvoříme nabídku přímo pro Vaše společenství.


Víme, že změna správce přináší jisté obavy jak z časové náročnosti, tak z komplikací, které konečně přináší každá změna.
Jestliže nám dáte plnou moc, vyřídíme za Vás vše potřebné. Podáme výpověď stávajícímu správci, převezmeme veškerou dokumentaci, ekonomiku, změníme smlouvy u dodavatelů energií a dalších služeb. Spojíme se s institucemi, které jsou ve styku s Vaším SVJ, změníme korespondenční adresy atd.
Vaše společenství projde touto změnou rychle a bez komplikací.


Kontaktujte nás na tel. 734 435 913, 377 499 411, nebo nám napište prostřednictvím formuláře:

Formulář pro dotazy


Kontaktujte nás na tel. 734 435 913, 377 499 411, nebo nám napište prostřednictvím formuláře:
 O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Správa nemovitostí |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Výroba tepla |  Služby pro Vás |  Zákaznická zóna |  Mapa stránek |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 20.12.2018