Obr: m_r1_c7.jpg

Výroba tepla  

Vstup do zákaznické zóny

 

 

Všeobecné informace

Naše společnost je především společností distribuční. Vedle toho provozuje i samostatné zdroje tepla, jejichž vyrobenou energii dodává spotřebitelům.
CETEPRIM Plynové kotle

Tlakově nezávislá výměníková stanice Cetetherm / AlfaLaval o instalovaném výkon 4,34 MWt. Dva deskové výměníky tepla 3.740 kW ÚT + 600 kW TV Dva zásobníky TV Ceteniro 1000E – 1000 litrů, zabezpečovací zařízení EDER ELKO-MAT ST –M3. Technologie je instalována U Borského parku.

Plynová kotelna o instalovaném výkonu 454 kWt Hydrotherm. Dva PK Hydrotherm pro ohřev ÚT (2x 210 kWt) a jeden plyn. ohřev TV Hydrotherm (1x34 kWt). Technologie je instalována v Papírenské ulici.


Vyrobená tepelná energie, obsažená v teplonosném médiu (vodě, páře), se z centrálních zdrojů tepla ( Plzeňské teplárenské, a.s. ) rozvádí primárním potrubím do předávacích stanic ( tepelných zdrojů - TZ). Předávací stanice je zařízení sloužící k přenosu tepelné energie z primárního rozvodu do sekundárního rozvodu. Sekundární rozvod je část tepelné sítě, kde je na začátku TZ a na konci vytápěný objekt. Používá se pro rozvod topné vody pro ústřední vytápění (ÚT) a pro teplou užitkovou vodu (TV).

Parametry sekundárního rozvodu jsou: ÚT -teplota vody 80/63°C - při venkovní teplotě -12°C - tlak vody do 0,6 MPa TUV -teplota vody max. do 60°C - tlak vody do 0,6 MPa. O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Správa nemovitostí |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Výroba tepla |  Služby pro Vás |  Zákaznická zóna |  Mapa stránek |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 20.12.2018