Obr: m_r1_c6.jpg

Dokumenty ke stažení  

Vstup do zákaznické zóny

 

 

Vyhláška č.269/2015 Sb. ze dne 16. října 2015

Tato vyhláška nabývá učinnosti dne 1. ledna 2016 a současně ruší vyhlášku č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.372/2001 Sb. ze dne 12.října 2001
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na

tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné uživatele


VYHLÁŠKA č.366/2010 Sb.ze dne 8. prosince o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie
při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst


Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj
k vyhlášce č.372/2001 Sb. č.j. 28203/2002 - 71 ze dne 19. prosince 2002


Mandátní smlouva o správě nemovitostí

uzavřená podle § 556 a násl. obch. zák.


Stanovy společenství vlastníků jednotek
zákon o vlastnictví bytů č.72/1994 Sb. o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů


Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií (§7a průkaz energetické náročnosti budov)
Důsledky novelizace zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií


Usnesení vlády ČR ze 13.3.2013 č.192 k Informaci o postupu při vyplácení úrokové dotace

Usnesení vlády ČR ze 13.3.2013 č.192 k Informaci o postupu při vyplácení úrokové dotace k úvěru podle zrušeného nařízení vlády č. 299/2001 Sb.,

K prohlížení (.PDF) nutno stahnout a naistalovat prohlížeč Adobe Acrobat

 O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Správa nemovitostí |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Výroba tepla |  Služby pro Vás |  Zákaznická zóna |  Mapa stránek |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 20.12.2018